Världens första science park för välfärd och utveckling?

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör, Göteborgs stad

Anders Sandhoff, universitetslektor, Göteborgs Universitet

Anders Lenhoff, regionchef väst & mitt, Almega

Martin Ärnlöv, ordförande och generalsekreterare, FAMNA och Röda Korset

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, (S), Göteborgs Stad

David Lega, oppositionsråd, (KD), Göteborgs Stad

Emma Henriksson, ordförande socialutskottet, (KD), Riksdagen

Moderator: Nicklas Simonsson, moderator, Göteborgs Stad