Sverige ska vara bäst på att dra nytta av AI, men hur hanterar vi AI-etiken?

Sverige har som ambition att vara bäst på att dra nytta av de positiva effekter som implementeringen och användningen av AI ger. Men de etiska frågeställningar som följer i dess spår är utmanande. Hur mobiliserar vi som land för implementering av hållbar AI inom fundamentala delar av samhället?   

Utvecklingen inom AI går fort och kan ge stora fördelar inom de flesta samhällssektorer. Snabb diagnosticering i vården, autonoma transporter och automatiska myndighetsbeslut är bara några exempel. Men utvecklingen inom tex. sociala medier visar på uppenbara hot med AI kopplade till sekretess, integritet och ägarskap. 

EU:s nyligen publicerade etiska riktlinjer kopplade till AI varnar för en rad områden, tex. robotar som kan fatta egna beslut att döda.  

Idag driver företag utvecklingen inom AI framåt, men Sverige behöver trots det en stabil grundforskning och mer spetskompetens på området för att kunna hantera och följa utvecklingen.  Vilka riktlinjer behöver arbetas fram på nationell nivå för att följa och hantera utvecklingen? Regeringen har nu beställt en AI agenda, vilka områden behöver ingå där? Det här och andra frågor kopplade till de etiska utmaningarna inom AI i samhället diskuteras vid ett seminarium i regi av Västsvenska Arenan. 

 

När: 2019-07-03 09:15-10:00

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: Västsvenska Arenan

Medverkande

Stefan Bengtsson

Rektror, Chalmers tekniska högskola

Fredrik Heinz

AI-forskare, Linköpings universitet, WASP och EU:S expertkommitté

Kristina Jonäng

ordf regionutvecklingsnämnden, (C), Västra Götalandsregionen

Anders Bjurström

VD, Tenfifty AB

Katti Hoflin

Kulturchef och moderator, Västra Götalandsregionen

Jon Simonsson

Ordförande, Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET), Regeringskansliet