Goda grannar kräver goda tågförbindelser – dubbelspår mellan Göteborg-Oslo är möjligt nu!

Dubbelspår till Norge kan finansieras utanför ordinarie anslagsfinansiering. Svinesundsbroavgiften försvinner 2021 men om båda länderna kommer överens kan intäkterna och EU-medel finansiera sista etappen dubbelspår mellan Göteborg-Oslo. 2028 öppnar Fehmarnbelt-förbindelsen, därför måste vi agera nu.

 

Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners, där en stor del av export och import går på gummihjul över Svinesund idag. Varje år passerar nästan 7 miljoner personbilar och nästan 1 miljon lastbilar, vilket är dubbelt så många lastbilar som på Öresundsbron. 2500 lastbilar passerar dagligen över Svinesundsbron varav 70% körs tomma tillbaka från Norge. Med en bättre järnväg mellan Göteborg-Oslo som motsvarar dagens behov och krav skulle trängsel och miljö förbättras avsevärt. 

 

År 2021 planeras avgiften på Svinesundsbron att tas bort men genom en nationsöverskridande avsiktsförklaring med ett utvidgat syfte skulle en alternativ finansieringslösning bidra till en välbehövlig satsning som stärker järnvägsförbindelsen mellan Göteborg-Oslo. En snabb lösning behövs när porten mot Europa, Fehmarnbelt-förbindelsen, öppnar år 2028 då både gods- och persontrafikflöden förväntas öka. Vi har lösningen, men vi behöver den svenska och norska regeringen med oss! 

När: 2019-07-03 10:30-11:15

Var: Västsvenska Arenan, Havet

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkande

Siv Henriette Jacobsen

Fylkesvaraordfører , Arbetarpartiet

Johan Hultberg

Riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet samt EU-nämnden, Moderaterna

Johan Trouvé

VD, Västsvenska Handelskammaren

Rebecca Rosenquist Elliott

Deputy Managing Director, STRING

Andreas Bergström

Vice VD, Fores – Forum för reformer och entreprenörskap

Johnny Magnusson

(M), regionstyrelseordförande, Västra Götalandsregionen

Csaba Perlenberg

moderator, fristående kolumnist , GT

Rebecca Elliot Rosenquist

Vice direktör, STRING Network

Bijan Zainali

andre vice ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen (S)