Havets möjligheter – innovationer och hållbar blå tillväxt

Världens hav står inför stora utmaningar men det finns också stora möjligheter att nyttja de marina resurserna på nya och mer hållbara sätt än idag. Vilka nya arbetssätt och tekniska innovationer behöver utvecklas? Och hur kan forskningen bidra till genomförande av den svenska maritima strategin?

Alger kan bli både näringsriktig mat, fordonsbränsle och fungera som alternativ till plast. Nya sätt att odla sjömat i cirkulära system testas med innovativa tekniker. Tack vare ny kunskap kan ålgräsängar skyddas och restaureras. Drönare kan bidra till framtidens miljöövervakning. Detta är endast ett axplock av de stora möjligheter som finns för att skapa en hållbar blå tillväxt så att  Sveriges maritima strategi kan förverkligas. För att lyckas krävs ökad kunskap om haven, biologin och tekniker samt innovationssystem som knyter ihop forskning, entreprenörskap och samhällsplanering. Hur kan universitet, näringsliv och myndigheter arbeta tillsammans för att uppnå de globala hållbarhetsmålen? Hör forskare och representanter från innovationssektorn i Västsverige diskutera havets möjligheter.

När: 2018-07-02 10:30-11:30

Var: Havet

Arrangör: Centrum för hav och samhälle genom Göteborgs universitet och Havsmiljö institutet

Medverkande

Sofie Allert

VD, Swedish Algae Factory

Henrik Pavia

professor marin ekologi, Göteborgs universitet

Lena Gipperth

professor miljörätt, Göteborgs universitet

Fredrika Lagergren

vicerektor för samverkan, Göteborgs universitet

Bo Norrman

innovationsrådgivare, Chalmers

Helena Lundberg Nilsson

regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Lillemor Lindgren

moderator, Innovatum