Hur klimatsmart kan Sverige bli?

Sverige har förbundit sig att hålla hög svansföring rörande målsättning för utsläpp av växthusgaser kopplat till samhällets konsumtion, men konkreta förslag saknas. I Västsverige har man däremot kommit långt. Vid detta seminarium diskuteras hur ett nationellt konsumtionsmål kan utformas.

 

Konsumtionen i många EU länder har mattats av, men svenskarnas konsumtion fortsätter att öka. Sverige ligger högt på listan över länder som släpper ut mest växthusgaser per person. Men mycket av det vi konsumerar tillverkas i andra länder och räknas därför som utsläpp i t.ex. Indien och Bangladesh. Skulle utsläppen räknas i de länder där varorna konsumeras skulle svenskarna släppa ut betydligt mer per person. Samtidigt har Sverige en hög ambition på klimatområdet och staten utreder löpande hur nationella riktlinjer kan tas fram kopplat till hållbar konsumtion. Trots detta saknas idag en samlad nationell bild av hur olika utsläppsområden fördelar sig per capita något som skulle ge en bra grund för utformning av nationell målsättning på området. Här går Västsverige i bräschen och vid detta seminarium diskuterar representanter från lokal, regional och nationell nivå möjligheterna att ta fram en tydlig nationell målsättning kring samhällets konsumtion.

När: 2018-07-04 09:00-10:00

Var: Skogen

Arrangör: Västsvenska Arenan

Medverkande

Per Bolund

Finansmarknads- och konsumentminister, Finansdepartementet

Johnny Magnusson

(M) Regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Ann-Sofie Hermansson

(S) kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

Helene Samuelsson

Public Affairs- och kommunikationschef, Preem

Fredrik Hedenus

docent, Chalmers, tidigare programledare för SVT:s Zero Impact

Moderator: Svante Axelsson

nationell samordnare, Fossilfritt Sverige