Hur mår svensk demokrati och vem styr valrörelsen?

Den gängse bilden är att debattklimatet är tufft och omöjligt att påverka samt att fakta inte är fakta längre utan infiltreras av nätrobotar och kommersiella intressen. Är det verkligen så här? Vad säger sociala medier, traditionella medier och politiken om läget?

 

Samhället genomgår enorma förändringar. Inte minst märks detta i debattklimatet. Diskussioner om behoven av ökat förtroende för våra folkvalda ökar och aktiva politiker vittnar om hot och personliga påhopp i olika sammanhang. Samtidigt stiger oron för så kallade ”fake news” och skräckbilder om att sociala medier som till exempel Facebook styr oss människor allt mer genom riktade, enkelspåriga informationsflöden målas upp. Är det verkligen så här? Är det svenska öppna samhällsklimatet och den demokratiska modellen vårt land vilar på, på väg att förändras i grunden? Vid det här seminariet diskuterar vi framtidens demokratiska spelfält och fokuserar på analyser av utspel vi har sett under valrörelsen. Vi bjuder dessutom på statistik och underbyggd fakta om hur läget verkligen ser ut – inga fake news! Seminariet berör också frågan om var ansvaret ligger för att upprätthålla den demokrati och det öppna samhälle vi lever i. Är det du och jag eller någon helt annan som ska göra jobbet?

När: 2018-07-02 09:00-10:00

Var: Havet

Arrangör: Västsvenska Arenan

Medverkande

John Severinson

ansvarig Media Partnership, Facebook

Ann-Sofie Hermansson

(S) kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

Johnny Magnusson

(M) regionstyrelsens ordförande, Västra Götaland

Jeanette Gustafsdotter

VD, Tidningsutgivarna

Johan Martinsson

föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs universitet

Moderator: Gunilla Grahn-Hinnfors

biträdande näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren