Svensk samhällsopinion: om förtroende, oro, viktiga samhällsfrågor och partier

Hur stort är svenskarnas institutionsförtroende? Vad oroar de sig mest för och vilka samhällsfrågor är viktigast? Och hur ser den svenska partirymden ut?

 

Hur stort förtroende har människor för samhällets institutioner? Vilka samhällsfrågor är viktigast på deras agenda? Det är några av de många frågor SOM-institutet årligen bidrar med ny och fördjupande kunskap om. Det är också utgångspunkten för seminariet ”Vad är SOM-institutets roll i samhället?”. Seminariet belyser SOM-institutets verksamhet och dess arbete för att sprida forskningsresultat till det omgivande samhället. Resultat från den senaste SOM-undersökningen presenteras, däribland svenska folkets åsikter och värderingar när det gäller högre utbildning. I blickpunkten står förtroendet för centrala samhällsinstitutioner som utbildningsväsendet, myndighetsutövare och andra samhällsaktörer, samt skolans och utbildningens position på människors dagordning över viktiga samhällsfrågor. SOM-institutet har sedan 1986 arbetat för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. Det görs genom årliga medborgarundersökningar på temat samhälle, politik och medier.

När: 2018-07-06 09:00-10:00

Var: Skogen

Arrangör: SOM-institutet genom Göteborgs universitet

Medverkande

Henrik Ekengren Oscarsson

professor i statsvetenskap, föreståndare för Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet

Ulrika Andersson

docent i journalistik, medier och kommunikation, forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Johan Martinsson

docent i statsvetenskap, föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet